top of page

Sølvspænder på salmebøger.

 

Sølvspænder er noget helt unikt for salmebøger! Det er meget få steder, man møder disse spænder, kun på enkelte bibler eller andre værdifulde bøger, og så på en del salmebøger. Emnet er ganske ukendt for de fleste!

Traditionen med sølvspænder og pynt blev mere udbredt fra 1750. Hidtil havde det særligt udsmykkede næsten været forbeholdt kongehuset og adlen. 
Det var især de Sønderjyske og til dels Københavnske sølvsmede, som lavede disse smukke spænder, sommetider med våbenskjold eller indgraverede navne.

 

De enkelte sølvsmede havde hver især deres egen tradition mht. stilen i sølvarbejdet.

Der var også regionale forskelle, som f.eks. brugen af farvet glas, kaldet flusser.

For at dokumentere deres arbejde og for at garantere en vis kvalitet blev der indført bystempel, mesterstempel og lødighedsmærker, som kan ses i en del af sølvspænderne.

Sølvspænderne fortæller på denne måde sin egen lille historie om en periode i Danmarks udvikling, om en nicheproduktion hos nogle dygtige sølvsmede og om, hvor stor en værdi, salmebøgerne havde for det enkelte menneske.

 

bottom of page