top of page

"Salmebøger som en fælles passion"

Stor avisartikel på to hele sider om vores salmebogssamling bragt i Nordjyske Medier 2016

"Bettina og Peters fantastiske samling.

De gamle salmebøger

er historier om levet liv."

Artikel i Hendes Verden - Uge 18 2018

"De vil vise os salmebogens værdi"

Ægtepar på Mors har samlet mere end 1500 salmebøger og ønsker med deres samling at styrke vores kendskab til og glæde ved den åndelige håndbog.

Artikel i Kristelig Dagblad 7. juni 2018

Baggrundshistorie for salmebogssamlingen.

 

Peters særlige interesse for salmebøger tog sit udspring i et undervisningsforløb om ”sangen i kirkens tjeneste” i 1995 på Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet. Underviseren var, ekstern lektor ved fakultetet og sognepræst i Vestervig, Jørgen Kjærgaard, som havde særlige eksemplarer af sjældne salmebøger med til undervisningen. Dette forløb gav inspiration til Peters teologiske speciale med Jørgen Kjærgaard som vejleder om Brorsonsangens virkningshistorie, hvor Peter undersøgte mange salmebøger for Brorson-salmer.

Denne relation og fælles interesse om salmer har udviklet sig efter Peter i 1996 blev sognepræst på Mors. Jørgen Kjærgaard overraskede Peter ved at deltage i ordinationen og holdt tale i bispegården i Ålborg med overrækkelse af en særlig gave – en salmebog fra 1740’erne. Denne gave, betyder stadig noget helt særligt for Peter.

Jørgen Kjærgaard er vel den mest kompetente salmehistoriske ekspert i Danmark. Han var i med salmebogskommissionen til udarbejdelsen af den seneste autoriserede salmebog, og udgav efterfølgende den store 2 binds salmehåndbog, som fortæller baggrundshistorie om alle salmer, salmedigtere og autoriserede salmebøger. Jørgen Kjærgaard der i 2010 var bispekandidat, er nu stiftskonsulent i Ålborg Stift, samt underviser på kirkemusikskolen i Vestervig, hvor hans store og interessante samling af salmehæfter og -bøger er placeret. Jørgen Kjærgaard og Peter Noer var i 2016 sammen med et par andre i Halle i Sydtyskland for at forberede udgivelsen af bogen ”Luthers salmer på Dansk” der blev udgivet i anledning af 500 året for Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517.

Det var først efter 2010 at udviklingen af Bettina og Peters salmebogssamling tog fart. Peter havde en aften holdt et af sine foredrag om ”Brorson – Julens salmedigter” i Hjerm, hvorefter en engageret ældre mand inviterede Peter på besøg. Det var Christen Jacobsen, som havde 200 bibler og 600 salmebøger. Disse salmebøgers fremtid ville Christen Jacobsen gerne sikre og Peter købte sig ind i samlingen. Sammen udviklede de fortsat samlingen og Christen Jacobsen reparerede særlige eksemplarer, hvis de trængte til en kærlig hånd.

Bettina blev grebet af udsmykningen på salmebøgerne med sølv og meget andet smukt. Peter blev medlem af Dansk Bibliofilklub og fik kendskab til særlige salmebogssamlinger – og andre medlemmer delte ud af deres viden om salmebøger.

Gennem de sidste 8 år har Bettina og Peter brugt mange feriedage på studieture rundt i Danmark, samt i Norge, Tyskland og Holland. Et utal af museer, lokalhistoriske arkiver, biblioteker, genbrugsbutikker, antikvariater, antikvitetsforretninger og antikmesser er blevet gennemsøgt for interessante salmebøger.

Alle salmebogsindkøb finansierer Bettina og Peter selv, men de har fået god økonomisk opbakning til studieture af biskoppen i Aalborg, Henning Toft Bro, samt stor økonomisk hjælp af Sønderjysk Salmelegat til yderligere studie- og indkøbsture og til specialfremstillede kufferter til opbevaring og udstilling, samt meget andet materiel i forbindelse med udstilling, PR og drift af hjemmesiden www.salmebog.com. Denne økonomiske opbakning har været meget afgørende for udviklingen af samlingen, så det er med stor taknemmelighed det fremhæves.

Bettina og Peter nyder den fælles interesse om at opbygge den unikke salmebogssamling. Desuden nyder de at opleve folks glæde ved deres foredrag ”Salmebogen – en smuk og ikonisk skat.” Der spiller Bettina og Peter ping pong i formidlingen og Bettina leder med sikker stemme fællessangen af udvalgte vers af en række kendte danske salmer.

bottom of page